Wymiana młodzieży ze szkołą w Niemczech!

Szukamy  10 uczniów gimnazjum, którzy chcieliby  uczestniczyć w wymianie z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec z Wilhelmshaven.

Szukamy osób otwartych, tolerancyjnych, które chcą przeżyć ciekawą przygodę.  Uczniowie z Niemiec  wraz z uczniami naszej szkoły biorą udział w tygodniowym wspólnym programie (wycieczki, projekty, wyjście do filharmonii, opery itp.) od 13 do 23 września 2013. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zapewnienie partnerowi wymiany wyżywienia i noclegu (w miarę możliwości osobny pokój) oraz wpłata 100 zł (jedna trzecia kosztów programu). Uczestnik wymiany powinien znać język angielski w stopniu komunikatywnym lub też posiadać ogromną chęć komunikowania się w języku obcym Smile. Osoby, które dobrze znają angielski, a nie mają warunków w domu, aby przyjąć gościa z Niemiec, proszone są o zaznaczenie tego faktu w deklaracji dostępnej w załączniku, gdyż  nie wyklucza to możliwości udziału w wymianie.

Wymiana wiąże się również z wyjazdem na tydzień do Niemiec w marcu 2014. Uczestnicy ponoszą  wyłącznie koszt podróży do Niemiec, który wynosi ok. 300 zł. Część pieniążków może być refundowana z zasobów szkoły po złożeniu stosownego wniosku w sekretariacie szkoły. Deklaracje udziału w wymianie proszę składać u wychowawców klas lub nauczycieli języków obcych do 8 maja.

Koordynatorzy wymiany: p.  Ludmiła  Bożejewicz,  p. Beata Paprocka

Program wymiany

Deklaracja uczestnictwa