Zakończenie szkolnych rocznych zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020
Zarzadzenie nr 21/2019/2020 Dyrekttora XI LOMS w sprawie zakończenia szkolnych rocznych zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora XI LOMS odstępuje się od organizacji uroczystości zakończenia rocznych szkolnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 26 czerwca 2020 oraz uroczystego wręczania promocyjnych świadectw szkolnych dla uczniów oddziałów I i II liceum. 

Wręczenie świadectw uczniom nastąpi 1 września 2020r.

Rodzice/opiekunowie lub uczniowie, którzy muszą wyposażyć się w świadectwo promocyjne, mogą je indywidualnie odebrać w sekretariacie szkoły od 26 czerwca 2020r.

 

 

Zarzadzenie nr 21/2019/2020 Dyrekttora XI LOMS - pobierz