Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców uczniów XI LOMS na pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym, które odbedzie się 11 września wg harmonogramu:

 

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z dyrektorem – hala sportowa
  • klasy II i III LOMS  – 1715  

Spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem – 1815