Zebrania z Rodzicami

W związku z dynamiczną sytuacja epidemiologiczną i koniecznością ograniczania potencjalnych kontaktów społecznych rezygnuję z tradycyjnej formuły spotkań z Rodzicami i drzwi otwartych realizowanych zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2021/22 w dniu 19. 11. 2021 r.  

Jednocześnie informuję, że planowane spotkanie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Classroom z Wychowawcami oddziałów, w dniu 19.11.2021 r. o godz. 1730 po uruchomieniu informacji przesłanej do Państwa za pośrednictwem e-dziennika.

Nauczyciele realizujący zajęcia z poszczególnych przedmiotów będą oczekiwali na Państwa pytania przesłane za pośrednictwem e-dziennika w dniach od 16 – 19. 11. 2021 r., na które będą odpowiadać indywidualnie w terminie od 22 do 26. 11. 2021 r. wykorzystując zarówno e-dziennik, jak i kontakt telefoniczny.

Powyższe nie wyklucza jednocześnie indywidualnego, bezpośredniego  kontaktu z Nauczycielami podczas ich dyżurów.

 

Dyrektor XI LOMS 

M. Chojecki