Terminy egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2019

L.p. Data Godzina Zakres egzaminu

Część humanistyczna

1.

10 kwietnia

środa

9:00 egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
2. 11:00 egzamin z zakresu języka polskiego

Część matematyczno-przyrodnicza

3.

11 kwietnia

czwartek

9:00 egzamin z zakresu przedmiotów przyrodnicznych
4. 11:00 egzamin z zakresu matematyki

Język obcy nowożytny

5.

12 kwietnia

piątek

9:00 język obcy - egzamin na poziomie podstawowym
6. 11:00 język obcy - egzamin na poziomie rozszerzonym

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

przeprowadzonego na podstawie 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

L.p. Data Godzina Zakres egzaminu

Część humanistyczna

1.

3 czerwca

poniedziałek

9:00 egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwiew
2. 11:00 egzamin z zakresu języka polskiego

Część matematyczno-przyrodnicza

3.

4 czerwca

wtorek

9:00 egzamin z zakresu
4. 11:00 egzamin z zakresu

Język obcy nowożytny

5.

5 czerwca

środa

9:00 język obcy - egzamin na poziomie podstawowym
6. 11:00 język obcy - egzamin na poziomie rozszerzonym

 

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół - 14 czerwca 2019 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

Data wydania zaświadczeń i informacji zdającym - 21.06.2019 r. 

 

 

 

Przystąpienie do egzaminu stanowi warunek zakończenia gimnazjum, a jego wynik decyduje o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Testy sprawdzają zewnętrzni egzaminatorzy.

 

 

 

Czas trwania egzaminu i oceny

 

Egzamin z języka polskiego, matematyki oraz z języka na poziomie podstawowym trwa od 90 do 135 minut, natomiast z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z przedmiotów przyrodniczych od 60 do 80 minut. Z kolei czas egzaminu z języka na poziomie rozszerzonym wynosi od 60 do 90 minut.

 

Ocenę ze sprawdzianu od 2012 roku wyraża się nie w punktach, ale w procentach lub centylach.