Kalendarium

Harmonogram egzaminu maturalnego - 2017r. 

 

 Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 roku

  

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od do 26 maja

język polski (prezentacja – formuła do 2014),
języki mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski, język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

od do 20 maja

język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

czwartek

język polski – pp 

język polski - pr

5

piatek

matematyka – pp 

wiedza o tańcu – pp 
wiedza o tańcu – pr*

6,7 – sobota, niedziela

8

poniedziałek

język angielski – pr 

język angielski – pr

język angielski – dj*

9

wtorek

matematyka - pr

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

10

środa

wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

11

czwartek

język niemiecki – pp 

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

12

piątek

biologia – pp

biologia – pr

filozofia – pp

filozofia – pr

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

historia – pp

historia – pr 

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

16

wtorek

chemia – pp

chemia – pr

geografia – pp

geografia – pr

17

środa

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr 
język rosyjski – dj

18

czwartek

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr

19

piątek

język francuski – pp

język francuski – pr 
język francuski – dj

20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

23 wtorek język włoski – pp
język włoski – pr 
język włoski – dj

24

środa

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp 
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

       

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski 
matematyka 
języki mniejszości narodowych 

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka 

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia 
historia 
historia muzyki 
historia sztuki 
język łaciński i kultura antyczna 
wiedza o społeczeństwie 
wiedza o tańcu 
język kaszubski 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia
chemia
fizyka i astronomia 
geografia 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.