Wystawienie proponowanych ocen!
Data wydarzenia: 
pon., 05/06/2017 - 17:00

Do  5 czerwca nauczyciele informują uczniów o proponowanych ocenach końcoworocznych i ocenach z zachowania.