Zebrania z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 9
Data wydarzenia: 
pt., 15/03/2019 - 17:00

Zebrania z Rodzicami – 17:00,

„Drzwi otwarte” – 17:45 – 19:00,

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).