XI Liceum Ogólnokształcące

Ewaluacja została przeprowadzona w dniach 25.03.2013 - 12.05.2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Raport z ewaluacji zewnętrznej:

 

Stopień spełnienia wymagań przez szkołę w poszczególnych obszarach:

WYMAGANIE

POZIOM WYMAGAŃ

Obszar: Procesy

 

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

A

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

B

Procesy edukacyjne mają charaktar zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efaktem współdziałania nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów

A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

A

Obszar: Środowisko

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

A

Promowana jest wartość edukacji

B

Rodzice są partnerami szkoły

B

 

Szkoła może spełniać wymagania na pięciu poziomach:

  • poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagań przez szkołę;
  • poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagań przez szkołę;
  • poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagań przez szkołę;
  • poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę;
  • poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopien wypełniania wymagań przez szkołę.